THÔNG SỐ KỸ THUẬT BULONG ĐẦU TRÒN CỔ VUÔNG REN SUỐT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  BULONG ĐẦU TRÒN CỔ VUÔNG REN SUỐT:

Quy cách:
DIN 603
ISO 8677
PN87 M-82406 

round-head-square-neck-bolt-fully-threaded 03

Kỹ thuật:

round-head-square-neck-bolt-fully-threaded 07

Bài liên quan

Top